CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
“Nếu bạn muốn có kinh nghiệm của một loạt dự án tối ưu cho các hệ thống lớn (ngân hàng, chứng khoán, viễn thông, bảo hiểm …) ngay cả khi bạn không cần tham gia trực tiếp vào dự án. Hãy tham gia ngay cùng chúng tôi !
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
công ty cổ phần chứng khoán vndirect
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
CẢM NHẬN HỌC VIÊN
CÁC KIẾN THỨC HỮU ÍCH