ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

[VIP] – Xử lý lỗi AWR thiếu thông tin Tablespace IO Statistics Oracle phiên bản 12c tới 19c

Bài viết cung cấp giải pháp xử lý vấn đề báo cáo hiệu năng AWR của Cơ sở dữ liệu Oracle không có thông tin Tablespace IO Statistics, File IO Statistics

Quy trình chi tiết, đã áp dụng thành công trên rất nhiều các dự án mà Wecommit triển khai.

Chi tiết quy trình này dành riêng cho học viên của chương trình Từ điển tối ưu 100x hiệu năng.

1. Mô tả tình huống AWR thiếu thông tin Tablespace IO Statistics và File IO Statistics

Báo cáo AWR không lưu được thông tin về Tablespace IO Stats và File IO Stats.

Nội dung mà chúng ta thấy trong báo cáo AWR sẽ như sau

Tablespace IO Stats

No data exists for this section of the report.

Back to IO Stats
Back to Top

File IO Stats

No data exists for this section of the report.

Back to IO Stats
Back to Top

2. Nguyên nhân gốc của vấn đề AWR thiếu thông tin như trên

Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này

4. Nếu bạn muốn liên hệ với tôi

Tác giả: Trần Quốc Huy – Founder & CEO Wecommit.

Các bạn có thể liên hệ, thảo luận các kiến thức về tối ưu cùng tôi qua kênh FB cá nhân của tôi

Facebook: https://www.facebook.com/tranquochuy.toiuu/

Views: 121

    Câu hỏi bảo mật

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *