Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu SQL Server

2,450,000đ

Khóa học SQL Server đã được chuyển sang mô hình đào tạo online chuyên nghiệp. 
Ngoài ra, tất cả các khóa học về quản trị cơ sở dữ liệu đều có tại https://talent5.com.vn/
Đặc biệt, chúng tôi đã thiết kế lộ trình đầy đủ để bạn trở thành một chuyên gia DBA thực sự. Xem thông tin và nhận ưu đãi học phí tại đây
https://talent5.com.vn/combo/tro-thanh-quan-tri-vien-chuyen-nghiep-oracle-tuong-duong-trinh-do-ocp

Danh mục:

Share:

Giới thiệu khóa học

Nội dung bài học

Thông tin giảng viên