Khách hàng

FPT, tên viết tắt của Công ty cổ phần FPT (tên cũ là Công ty Phát triển và Đầu tư Công nghệ), là một công ty dịch vụ công nghệ thông tin lớn nhất tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là cung cấp các dịch vụ liên quan công nghệ thông tin.

Thông tin dự án:
  • Tên dự án: Tối ưu database ERP
  • Khách hàng: Tập đoàn FPT
  • Hệ thống: RedHat Linux, Oracle Database 11g
  • Cơ sở dữ liệu: Oracle Database
  • Thời gian thực hiện: 1 năm

Khó khăn & Thử thách

Hệ thống ERP là có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc vận hành của tập đoàn FPT. Trước khi Wecommit bắt tay triển khai dự án, hệ thống Database ERP liên tục gặp sự cố quá tải, tốc độ phản hồi người dùng chậm, thậm chí bị treo, liên tục phải restart nóng database để khắc phục tạm thời vấn đề.

Giải pháp

Chúng tôi đã đến trực tiếp cùng khách hàng theo dõi hệ thống và sau đó đưa ra phương án thực hiện tối ưu. Để có thể đánh giá hiệu quả công việc tối ưu một cách thuyết phục, tất cả thông số hiệu năng của database trước và sau khi chúng tôi thực hiện tối ưu đều được ghi nhận.

Kết quả

  • Giải quyết triệt để việc chậm treo của hệ thống.
  • Hạn chế thấp nhất việc sửa đổi code của ứng dụng, do nghiệp vụ ERP cực kỳ phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều phòng ban.
  • Tốc độ xuất báo cáo đều cải thiện rõ rệt.