Khách hàng

Truyền hình Cáp Việt Nam – Nhà cung cấp truyền hình trả tiền số 1 Việt Nam.

Là đơn vị truyền hình trả tiền có số lượng chi nhánh, văn phòng đại diện, showroom lớn nhất Việt Nam. Hơn 20 năm kinh nghiệm, đơn vị truyền hình trả tiền duy nhất trực thuộc trực tiếp Đài THVN, lĩnh vực hoạt động chính : truyền hình trả tiền, viễn thông.

Thông tin dự án:
  • Tên dự án: Hỗ trợ vận hành Cơ sở dữ liệu
  • Khách hàng: Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam
  • Hệ thống: RedHat Linux.
  • Cơ sở dữ liệu: Oracle Database
  • Thời gian thực hiện: 1 năm

Khó khăn & Thử thách

Sau thành công của dự án Tối ưu hóa Database CRM cho Trung tâm CNTT của VTVCAB, được sự tin tưởng của khách hàng, Wecommit tiếp tục thực hiện dự án Hỗ trợ vận hành, quản trị hệ thống Database CRM. Trong dự án này, công việc của Wecommit là hỗ trợ  quản trị, vận hành, hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành, hỗ trợ các sự cố xảy ra trên hệ thống database CRM, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục và thông suốt.

Giải pháp

Để đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu nghiêm ngặt của dự án, chúng tôi đã chủ động hàng ngày theo dõi và xử lý các vấn đề tiềm tàng rủi ro trên hệ thống một cách triệt để. Mọi tác động để điều chỉnh hệ thống, chúng tôi đều tuân theo quy trình chặt chẽ và kỷ luật cao để giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất.

Kết quả

  • Trong quá trình hỗ trợ, tỷ lệ uptime đạt 100%.
  • Tư vấn quy hoạch tài nguyên, tham số cấu hình database, giúp hiệu năng của database đạt mức tối ưu và có thể mở rộng trong tương lai.
  • Tư vấn xây dựng Database cho các phòng ban nghiệp vụ.
  • Phối hợp cùng team phát triển phần mềm giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển và vận hành.