Hỗ trợ vận hành Cơ sở dữ liệu cho Công ty Chứng khoán KBSV

Preview
Preview
Preview

Hỗ trợ vận hành Cơ sở dữ liệu cho Công ty Chứng khoán KBSV

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (“KBSV”), một thành viên của KB Securities và Tập đoàn Tài chính KB (Hàn Quốc), là một công ty chứng khoán chuyên nghiệp tại Việt Nam. Trách nhiệm của Wecommit trong dự án này là đảm bảo các hệ thống Cơ sở dữ liệu giao dịch trực tuyến cam kết uptime 99,9%.

Để đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu nghiêm ngặt của dự án, chúng tôi đã chủ động hàng ngày theo dõi và xử lý các vấn đề tiềm tàng rủi ro trên hệ thống một cách triệt để. Ngoài ra, chúng tôi cấu hình thêm hệ thống cảnh báo tự động khi Database đạt tới ngưỡng của các chỉ số giám sát. Mọi tác động để điều chỉnh hệ thống, chúng tôi đều tuân theo quy trình chặt chẽ và kỷ luật cao để giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất.

Kết quả:

  • Trong quá trình hỗ trợ, tỷ lệ uptime đạt 100%.
  • Tư vấn quy hoạch lại tài nguyên lưu trữ, tiết kiệm thêm chi phí đầu tư cho khách hàng.
  • Tư vấn điều chỉnh lưu chuyển nghiệp vụ báo cáo, giúp tăng thời gian xuất báo cáo.

Thông tin Dự án

Tên Dự Án:Hỗ trợ vận hành CSDL
Khách Hàng:Chứng khoán KBSV
Thời gian:1 năm
hệ thống:Windows Server, RedHat Linux
Nền tảngOracle Database

Team Thực hiện

Team

Oracle DBA

Nhận xét từ đối tác

Thành viên Team

Dự Án Khác

Giúp các khách hàng nhận thức được năng lực tiềm ẩn để phát triển lên một tầm cao mới.Chúng tôi cam kết mang lợi ích thực sự đến cho khách hàng, giúp khách hàng phát triển và tối ưu các tài nguyên mình có.