Khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), một thành viên của KB Securities và Tập đoàn Tài chính KB (Hàn Quốc), là một công ty chứng khoán chuyên nghiệp tại Việt Nam, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực chứng khoán. Chúng tôi cung cấp Dịch vụ Chứng khoán và Dịch vụ Ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp cho các Khách hàng gồm các doanh nghiệp, nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu tư cá nhân.

Thông tin dự án:
  • Tên dự án: Hỗ trợ vận hành Cơ sở dữ liệu KBSV
  • Khách hàng: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)
  • Hệ thống: CSDL của KBSV
  • Cơ sở dữ liệu: Oracle Database
  • Thời gian thực hiện: 4 năm

Khó khăn & Thử thách

Trách nhiệm của Wecommit trong dự án này là triển khai cài đặt, sau đó hỗ trợ vận hành, hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành, hỗ trợ các sự cố xảy ra trên hệ thống database Oracle.

Giải pháp

Để đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu nghiêm ngặt của dự án, chúng tôi đã chủ động hàng ngày theo dõi và xử lý các vấn đề tiềm tàng rủi ro trên hệ thống một cách triệt để. Mọi tác động để điều chỉnh hệ thống, chúng tôi đều tuân theo quy trình chặt chẽ và kỷ luật cao để giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất.

Kết quả

  • Trong quá trình hỗ trợ, tỷ lệ uptime đạt 100%.
  • Tư vấn quy hoạch tài nguyên, tham số cấu hình database, giúp hiệu năng của tất cả các hệ thống database đạt mức tối ưu và có thể mở rộng trong tương lai.
  • Tư vấn xây dựng Database cho các phòng ban nghiệp vụ.
  • Phối hợp cùng team phát triển phần mềm giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển và vận hành.