Khách hàng

Bệnh viện Thống Nhất - Bộ Y tế là một Bệnh viện lớn trong khu vực miền Nam. Với nhiệm vụ chính là khám chữa bệnh cho cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, nhân dân các tỉnh phía Nam và khu vực lân cận.

Thông tin dự án:
  • Tên dự án: Hỗ trợ vận hành Cơ sở dữ liệu
  • Khách hàng: Bệnh viện Thống Nhất
  • Hệ thống: RedHat Linux
  • Cơ sở dữ liệu: Oracle Database.
  • Thời gian thực hiện: 1 năm

Khó khăn & Thử thách

Trách nhiệm của Wecommit trong dự án này là triển khai cài đặt, sau đó hỗ trợ vận hành, hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành, hỗ trợ các sự cố xảy ra trên hệ thống database Oracle.

Giải pháp

Để đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu nghiêm ngặt của dự án, chúng tôi đã chủ động hàng ngày theo dõi và xử lý các vấn đề tiềm tàng rủi ro trên hệ thống một cách triệt để. Mọi tác động để điều chỉnh hệ thống, chúng tôi đều tuân theo quy trình chặt chẽ và kỷ luật cao để giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất.

Kết quả

  • Trong quá trình hỗ trợ, tỷ lệ uptime đạt 100%.
  • Tư vấn quy hoạch tài nguyên, tham số cấu hình database, giúp hiệu năng của database đạt mức tối ưu và có thể mở rộng trong tương lai.
  • Tư vấn xây dựng Database cho các phòng ban nghiệp vụ.
  • Phối hợp cùng team phát triển phần mềm giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển và vận hành.