Khách hàng

Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam và là một trong số 25 doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam được Nhà nước công nhận và xếp hạng.

Công việc của Wecommit trong dự án này là hỗ trợ hệ thống phần mềm ETL GoldenGate cho toàn bộ các Database của Tập đoàn Bảo Việt.

 

Thông tin dự án:
  • Tên dự án: Dự án Hỗ trợ phần mềm ETL Oracle GoldenGate của tập đoàn Bảo Việt
  • Khách hàng: Tập đoàn Bảo Việt
  • Hệ thống: RedHat Linux.
  • Cơ sở dữ liệu: Oracle Database.
  • Thời gian thực hiện: 1 năm

Khó khăn & Thử thách

Thách thức đối với chúng tôi ở dự án này đó là mô hình triển khai GoldenGate có độ phức tạp cao (với nhiều nguồn và nhiều kiểu dữ liệu), thêm nữa thời gian yêu cầu dữ liệu đồng bộ gần như trong thời gian thực (real-time).

Giải pháp

Để đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt của khách hàng , chúng tôi đã thường xuyên chủ động kiểm tra, phát hiện các vấn đề tiềm ẩn rủi ro đối với hệ thống GoldenGate và đề xuất các phương án xử lý trước khi sự cố xảy ra, ngoài ra còn liên tục tối ưu hóa và tinh chỉnh GoldenGate để đáp ứng các yêu cầucủa người dùng hoặc khi dữ liệu mở rộng.

Kết quả

  • Hệ thống GoldenGate vận hành ổn định, uptime 100%.
  • Tốc độ đồng bộ đạt yêu cầu