Khách hàng

Truyền hình Cáp Việt Nam – Nhà cung cấp truyền hình trả tiền số 1 Việt Nam.

Là đơn vị truyền hình trả tiền có số lượng chi nhánh, văn phòng đại diện, showroom lớn nhất Việt Nam. Hơn 20 năm kinh nghiệm, đơn vị truyền hình trả tiền duy nhất trực thuộc trực tiếp Đài THVN, lĩnh vực hoạt động chính : truyền hình trả tiền, viễn thông.

Thông tin dự án:
  • Tên dự án: Chuyển đổi hệ thống lưu trữ dữ liệu
  • Khách hàng: Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam
  • Hệ thống: RedHat Linux.
  • Cơ sở dữ liệu: Oracle Database
  • Thời gian thực hiện: 1 tháng

Khó khăn & Thử thách

Sau thành công của dự án Tối ưu hóa Database CRM cho Trung tâm CNTT của VTVCAB, được sự tin tưởng của khách hàng, Wecommit tiếp tục thực hiện dự án chuyển đổi hệ thống lưu trữ dữ liệu. Trong dự án này, công việc của Wecommit là chuyển đổi toàn bộ dữ liệu từ máy chủ lưu trữ cũ sang một máy chủ lưu trữ đời mới hơn. Thách thức của dự án này là tổng thời gian cho phép chỉ giới hạn trong thời gian 2 tiếng trong khi khối lượng dữ liệu cần chuyển đổi là rất lớn.

Giải pháp

Để đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt của dự án, chúng tôi đã nhiều lần ngồi họp trực tiếp cùng khách hàng để trình bày các phương án triển khai. Do thời gian thực hiện khá gấp, nên cần sự phối hợp rất chặt chẽ và ăn ý giữa đối tác và khách hàng.

Kết quả

  • Tổng thời gian thực hiện đảm bảo yêu cầu của khách hàng.
  • Trong quá trình thực hiện không phát sinh sự cố.
  • Có phương án quay lui trong trường hợp thất bại.