Dịch vụ DBCare247

Bài toán của khách hàng

Theo thống kê từ Gartner:

87 giờ: Là số giờ downtime ngoài dự kiến trung bình 1 năm của 1 hệ thống trọng yếu

200 phút: Là thời gian trung bình để xử lý 1 sự cố nghiêm trọng.

17,000 USD: Là số tiền thiệt hại trên mỗi phút dịch vụ ngừng hoạt động mà Khách hàng phải chịu

Vậy làm sao để giải quyết bài toán này?

Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi mang đến dịch vụ DBCare 247 để giải quyết bài toán trên của Quý Khách hàng. Dịch vụ của chúng tôi có những đặc điểm sau:

  1. Bảo mật: quy trình kiểm tra và chuẩn đoán vấn đề của hệ thống được tự động hóa, không cần tác động của người quản trị với hệ thống/CSDL.
  2. Giám sát hoạt động của CSDL hàng ngày, sử dụng học máy để đánh giá, phát hiện rủi ro sớm.
  3. Cam kết tính sẵn sàng 99.9%/ năm
  4. Chủ động tạo các yêu cầu hỗ trợ - mục tiêu sẽ không để sự cố xảy ra chứ không đợi khách hàng yêu cầu xử lý khi có sự cố.

Quy trình thực hiện