GIỚI THIỆU

Giải pháp triển khai Oracle Real Application Cluster là giải pháp kết hợp nhiều máy chủ với nhau, cùng truy xuất vào một Database vật lý được lưu trữ trên hệ thống lưu trữ dùng chung (SAN). Việc kết hợp nhiều máy chủ cùng hoạt động và xử lý chung một Database sẽ đảm bảo tăng hiệu suất của hệ thống đồng thời đảm bảo tính sẵn sàng trong trường hợp một hay nhiều máy chủ gặp sự cố, các kết nối sẽ tự động chuyền về các máy chủ còn lại.

LỢI ÍCH:

Đảm bảo dữ liệu an toàn và sẵn sàng cao

Tăng hiệu năng cho toàn bộ hệ thống nhờ khả năng cân bằng tải.

Tận dụng nguồn tài nguyên, tiết kiệm chi phí đầu tư

Quản lý tập trung và dễ dàng

An toàn và toàn vẹn dữ liệu