GIỚI THIỆU

Giải pháp triển khai Oracle Enterprise Manager 12c Cloud Control là giải pháp quản lý hệ thống tập trung mạnh mẽ từ Oracle, cho phép quản lý và theo dõi các sản phẩm của Oracle từ máy chủ, cơ sở dữ liệu, ứng dụng lớp giữa, ứng dụng. Đồng thời hỗ trợ việc theo dõi các thành phần của hãng thứ ba. Oracle EM 12c Cloud Control cho phép theo dõi cấu hình hệ thống và hiệu suất, quản trị, gửi cảnh báo khi có các vấn đề xảy ra trên hệ thống theo các tiêu chí chất lượng dịch vụ (Service Level Agreement) giúp doanh nghiệp có thể chuẩn đoán và khắc phục sự cố dễ dàng, đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, ổn định và tối ưu.

Lợi ích