GIỚI THIỆU

Giải pháp Oracle Data Guard là xây dựng hệ thống bao gồm một CSDL chính và một hay nhiều CSDL dự phòng. CSDL chính hay còn gọi là Primary Database có chức năng liên tục gửi những cập nhật ở dạng dữ liệu redo đến các CSDL dự phòng, còn được gọi là Standby Database. Việc này sẽ đảm bảo dữ liệu luôn trong tình trạng đồng bộ giữa các CSDL với nhau.Dữ liệu sau khi đến các Standby Database sẽ được cập nhật vào database.Trong trường hợp Primary Database gặp sự cố như là: lỗi phần cứng, dữ liệu hoặc gặp thảm họa thì Standby Database sẽ đảm nhiệm vai trò của Primary Standby, các ứng dụng sẽ được kết nối đến Standby Database. Lúc này Standby Database hoạt động không khác gì Primary Database. Sau khi Primary Database được phục hồi sẽ được hoán đổi lại với nhau.

Lợi ích