GIỚI THIỆU

Giải pháp bảo mật Oracle Audit Vault tự động hóa việc hợp nhất dữ liệu theo dõi thành một kho lưu trữ dữ liệu theo dõi, được bảo mật theo công nghệ của Oracle, cho phép theo dõi và báo cáo các hoạt động người dùng trên các Database một cách tập trung. Audit Vault cung cấp một kho thông tin theo dõi, các mẫu báo cáo được xây dựng sẵn, đồng thời tích hợp khả năng cảnh báo các sự kiện trong Database và phân tách theo vai trò của người dùng. Ngoài ra việc theo dõi trên Database Oracle, Audit Vault còn cho phép theo dõi Database của các hãng thứ ba như: IBM DB2, Microsoft SQL Server 2005, Sybase ASE.

LỢI ÍCH

Thu thập các giá trị từ các tập tin logs của các phiên giao dịch.