Wecommit

VỀ CHÚNG TÔI

Tôi là nhà sáng lập & giám đốc điều hành của Wecommit – đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tối ưu và đào tạo cơ sở dữ liệu thực chiến tại Việt Nam

Tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm trực tiếp tư vấn, triển khai và tối ưu các Cơ sở dữ liệu trọng yếu. Tôi đã đạt tiêu chuẩn chuyên gia tối ưu Cơ sở dữ liệu và chuyên gia cấu hình hệ thống Cluster của Cơ sở dữ liệu Oracle

Founder & CEO Wecommit
TRẦN QUỐC HUY

DỰ ÁN

MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

– Tối ưu Cơ sở dữ liệu Core chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

– Hỗ trợ hơn 300 CSDL cho Công ty công nghệ thông tin VNPT – IT

– Hỗ trợ toàn bộ CSDL cho Công ty TNHH Chứng khoán ngân hàng TMCP Ngoại Thương (VCBS)

– Hỗ trợ nâng cấp và chuyển đổi hệ thống Core banking của ngân hàng CBBank (Myanmar)

– Hỗ trợ toàn bộ CSDL của Tổng cục Thuế

– Hỗ trợ toàn bộ CSDL của Honda Việt Nam