ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Quy trình: Cài đặt Oracle 19c trên hệ điều hành Oracle Linux 7.7 – Áp dụng cho các hệ thống Production – Wecommit

Mục tiêu của quy trình này:

 • Giúp các học viên nắm được cách thức triển khai một cách chi tiết trong thực tế
 • Quy trình hướng tới việc giúp học viên hoàn thiện một công việc triển khai Production một cách trọn vẹn (cấu hình những tham số giúp hoạt động ổn định, cấu hình tự động sao lưu…)
Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này
Views: 166

  Câu hỏi bảo mật

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Ask ChatGPT
  Set ChatGPT API key
  Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.