ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Quy trình: Cài đặt Oracle 19c trên hệ điều hành Oracle Linux 7.7 – Áp dụng cho các hệ thống Production – Wecommit

Mục tiêu của quy trình này:

  • Giúp các học viên nắm được cách thức triển khai một cách chi tiết trong thực tế
  • Quy trình hướng tới việc giúp học viên hoàn thiện một công việc triển khai Production một cách trọn vẹn (cấu hình những tham số giúp hoạt động ổn định, cấu hình tự động sao lưu…)
Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này
Views: 430

    Câu hỏi bảo mật

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *