ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Quy trình: Switchover Oracle Data Guard khi hệ thống chính sử dụng Oracle RAC

Quy trình switchover Oracle Data Guard trong môi trường cơ sở dữ liệu chính sử dụng giải pháp Oracle RAC. Đây là quy trình áp dụng trong những dự án Production và đã được kiểm chứng sự thành công. Đây là quy trình dành riêng cho các học viên đặc quyền (khi tham gia một trong 2 chương trình đào tạo cao cấp của Wecommit).

1. Môi trường và mục tiêu thực hiện quy trình switchover Oracle Data Guard

1.1 Môi trường thực hiện

 • Phiên bản OS: Oracle Linux Server release 7.8
 • Phiên bản Oracle Database: 11.2.0.4.0

1.2 Mục tiêu của quy trình switchover

 • Trước khi Switchover
Server Instance name Database Role
192.168.1.50 wecommit1 Primary
192.168.1.51 Wecommit2 Primary
192.168.1.52 Wecommit3 Primary
192.168.1.53 wecommitstb Physical Standby
 • Tôi sẽ thực hiện switchover 2 lần:
  • Lần 1 thực hiện switch từ hệ thống primary sang standby. Các bước thực hiện tạị mục 2, kết quả sau khi thực hiện:
Server Instance name Database Role
192.168.1.50 wecommit1 Physical Standby
192.168.1.51 Wecommit2 Physical Standby
192.168.1.52 Wecommit3 Physical Standby
192.168.1.53 wecommitstb Primary
  • Lần 2 thực hiện switch ngược lại như ban đầu. Các bước thực hiện tại mục 3, kết quả sau khi thực hiện:
Server Instance name Database Role
192.168.1.50 wecommit1 Primary
192.168.1.51 Wecommit2 Primary
192.168.1.52 Wecommit3 Primary
192.168.1.53 wecommitstb Physical Standby

Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này
Views: 135

  Câu hỏi bảo mật

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Ask ChatGPT
  Set ChatGPT API key
  Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.