ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

GROUP BY – Tự học SQL cơ bản (phần 5) – Gộp nhóm các bản ghi trong câu lệnh SQL

GROUP BY – Tự học SQL cơ bản (phần 5) – Gộp nhóm các bản ghi trong câu lệnh SQL Trong bài viết thứ 5 của Chương trình tự học SQL cơ bản, anh em sẽ được tìm hiểu với các nội dung sau: Aggregate Function trong SQL Gộp nhóm dữ liệu với GROUP trong…

Function – Tự học SQL cơ bản (phần 3) – Sử dụng các hàm hữu ích trong SQL

Function – Tự học SQL cơ bản (phần 3) – Sử dụng các hàm hữu ích trong SQL Trong bài viết thứ 3 của Chương trình tự học SQL cơ bản, anh em sẽ được tìm hiểu với các nội dung sau: Sử dụng các hàm cơ bản có sẵn trong SQL. Các hàm cho…

Câu lệnh SQL lúc nhanh lúc chậm trong SQL Server

Câu lệnh SQL lúc nhanh lúc chậm trên SQL Server thường sẽ do nguyên nhân liên quan đến thay đổi chiến lược thực thi. Bài viết này tôi sẽ giúp anh em Demo và phân tích tình huống thất thường này nhé. 1. Mô tả thiết kế Table trong Demo này Bảng EMPLOYEE có cấu…

[VIP] – Quy trình xóa và tạo lại Dataguard Broker Configuration – Oracle Database

Quy trình hướng dẫn các bước thực hiện xóa và tạo lại Dataguard Broker Configuration Liên Hệ với Wecommit Nếu bạn muốn liên hệ với Wecommit, bạn có thể trao đổi trực tiếp qua Facebook cùng Trần Quốc Huy – người sáng lập của Wecommit. Nếu bạn muốn chúng tôi đồng hành xây dựng sự nghiệp với…

[VIP] – Xử lý lỗi ORA-01555 do dữ liệu LOB trong bảng khi thực hiện Export trên Oracle Database

Quy trình sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách kiểm tra nguyên nhân và xử lý lỗi ORA-01555 do dữ liệu LOB trong bảng khi thực hiện Export trên Oracle Database Mô tả lỗi Một hệ thống Oracle Database của khách hàng khi thực hiện Backup sử dụng Data Pump gặp lỗi như sau…

[VIP] – Quy trình thêm Disk trong ASM Diskgroup trên Oracle RAC

[VIP] – Quy trình thêm Disk trong ASM Diskgroup trên Oracle RAC Quy trình chi tiết đã áp dụng thành công trên rất nhiều các dự án mà Wecommit triển khai. Thực hiện trên 1 trong 2 node của Oracle RAC với user grid quản lý ASM trên OS (có thể thực hiện add trên…

WHERE – ORDER BY – Tự học SQL cơ bản (phần 2) – Sắp xếp và chọn lọc dữ liệu khi truy vấn với SQL

WHERE – ORDER BY – Tự học SQL cơ bản (phần 2) – Sắp xếp và chọn lọc dữ liệu khi truy vấn với SQL Trong bài viết thứ 2 của Chương trình tự học SQL cơ bản, anh em sẽ được tìm hiểu với các nội dung sau: Sắp xếp dữ liệu với mệnh…

SELECT – Tự học SQL cơ bản (phần 1) – Cách thức lấy dữ liệu trong bảng với SQL

SELECT – Tự học SQL cơ bản (phần 1) – Cách thức lấy dữ liệu trong bảng với SQL Trong bài viết đầu tiên của Chương trình tự học SQL cơ bản, anh em sẽ được tìm hiểu các nội dung sau: Thế nào là Cơ sở dữ liệu và Ngôn ngữ truy vấn SQL?…

Sử dụng JSON khi thiết kế 04 loại cơ sở dữ liệu Oracle, PostgreSQL, SQL Server và MySQL

Bài viết này cung cấp một góc nhìn về sử dụng JSON khi thiết kế Cơ sở dữ liệu, đi kèm với các ví dụ cụ thể trên cả 4 loại cơ sở dữ liệu Oracle, SQL Server, PostgreSQL và MySQL 1. Đầu tiên, chúng ta cùng xem xét một bài toán thiết kế cơ…

Toàn bộ kiến thức hệ điều hành Linux áp dụng trong công việc

  Các kiến thức về Linux áp dụng trong công việc   Mục tiêu của bài viết này: Trên thực tế tại các dự án mà Wecommit thực hiện, đa phần các cơ sở dữ liệu đều sử dụng hệ điều hành Linux, do đó chúng tôi muốn giúp các anh em lập trình có…