ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Thông tin quản trị Database (phần 1)

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các câu lệnh quản trị Database trên các Hệ Cơ sở dữ liệu 1. Kiểm tra dung lượng Tablespace Oracle Câu lệnh truy vấn kiểm tra dung lượng trên 90% của tất cả Tablespace trên Database. SELECT * FROM ( — Permanent and Undo Tablespaces SELECT A.TABLESPACE_NAME, 100…

Thiết kế partition sai, hệ thống Core banking bị treo CPU 99% và tôi đã xử lý bằng chấm nhẹ như thế nào?

BÀI VIẾT NÀY TÔI SẼ CHIA SẺ MỘT KINH NGHIỆM THỰC TẾ KHI TỐI ƯU CORE BANKING: SỬ DỤNG KỸ THUẬT PARTITION CHO TABLE LỚN NHƯNG KHÔNG HỢP LÝ DẪN ĐẾN HỆ THỐNG BỊ “TREO” Lần đầu tiên tối ưu Core banking của tôi đó là nhiệm vụ tối ưu Cơ sở dữ liệu Core…

Case Study tối ưu sử dụng Partition và Index để tối ưu câu lệnh từ 30 phút xuống còn 0.01s như thế nào?

Đây là một bài toán tối ưu thực tế , tôi đã áp dụng kỹ thuật tối ưu này cho rất nhiều doanh nghiệp lớn: hệ thống Core chứng khoán, cơ sở dữ liệu core billing của đơn vị viễn thông lớn, hệ thống của ngân hàng… Bạn có thể xem danh sách các dự…

UNION – Tự học SQL cơ bản (phần 7) – Kết hợp dữ liệu từ các câu lệnh truy vấn trong SQL

UNION – Tự học SQL cơ bản (phần 7) – Tổ  hợp dữ liệu từ các câu lệnh truy vấn trong SQL Trong bài viết thứ 7 của Chương trình tự học SQL cơ bản, anh em sẽ được tìm hiểu với các nội dung sau: Cách thức tổ hợp dữ liệu từ các câu…

JOIN – Tự học SQL cơ bản (phần 6) – Tổ hợp dữ liệu từ nhiều bảng trong SQL

JOIN – Tự học SQL cơ bản (phần 6) – Tổ hợp dữ liệu từ nhiều bảng trong SQL Trong bài viết thứ 6 của Chương trình tự học SQL cơ bản, anh em sẽ được tìm hiểu với các nội dung sau: Cách truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng trong SQL. 1. Tổ…

GROUP BY – Tự học SQL cơ bản (phần 5) – Gộp nhóm các bản ghi trong câu lệnh SQL

GROUP BY – Tự học SQL cơ bản (phần 5) – Gộp nhóm các bản ghi trong câu lệnh SQL Trong bài viết thứ 5 của Chương trình tự học SQL cơ bản, anh em sẽ được tìm hiểu với các nội dung sau: Aggregate Function trong SQL Gộp nhóm dữ liệu với GROUP trong…

Function – Tự học SQL cơ bản (phần 3) – Sử dụng các hàm hữu ích trong SQL

Function – Tự học SQL cơ bản (phần 3) – Sử dụng các hàm hữu ích trong SQL Trong bài viết thứ 3 của Chương trình tự học SQL cơ bản, anh em sẽ được tìm hiểu với các nội dung sau: Sử dụng các hàm cơ bản có sẵn trong SQL. Các hàm cho…

Câu lệnh SQL lúc nhanh lúc chậm trong SQL Server

Câu lệnh SQL lúc nhanh lúc chậm trên SQL Server thường sẽ do nguyên nhân liên quan đến thay đổi chiến lược thực thi. Bài viết này tôi sẽ giúp anh em Demo và phân tích tình huống thất thường này nhé. 1. Mô tả thiết kế Table trong Demo này Bảng EMPLOYEE có cấu…

[VIP] – Quy trình xóa và tạo lại Dataguard Broker Configuration – Oracle Database

Quy trình hướng dẫn các bước thực hiện xóa và tạo lại Dataguard Broker Configuration Liên Hệ với Wecommit Nếu bạn muốn liên hệ với Wecommit, bạn có thể trao đổi trực tiếp qua Facebook cùng Trần Quốc Huy – người sáng lập của Wecommit. Nếu bạn muốn chúng tôi đồng hành xây dựng sự nghiệp với…

[VIP] – Xử lý lỗi ORA-01555 do dữ liệu LOB trong bảng khi thực hiện Export trên Oracle Database

Quy trình sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách kiểm tra nguyên nhân và xử lý lỗi ORA-01555 do dữ liệu LOB trong bảng khi thực hiện Export trên Oracle Database Mô tả lỗi Một hệ thống Oracle Database của khách hàng khi thực hiện Backup sử dụng Data Pump gặp lỗi như sau…