ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

TOP 1% SECRET – Cách để tạo ra một sự nghiệp lập trình KHÔNG CÓ GIỚI HẠN chặn trên | Wecommit Top 1%

Làm thế nào mà anh em lập trình có thể tạo ra được một sự nghiệp mở rộng KHÔNG CÓ GIỚI HẠN (về thu nhập, về cơ hội, về mọi mặt) ? Chương trình TOP 1% SECRET sẽ giúp anh em biết được điều bí mật này. 1. Thời gian và địa điểm tổ chức…

Tối ưu MySQL với Explain và Explain Analyze – câu lệnh SQL chậm thì kiểm tra gì và tối ưu ra sao?

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ với anh em cách mà tôi tối ưu MySQL trong những dự án của mình. Phạm vi của bài viết này liên quan đến tối ưu câu lệnh trong cơ sở dữ liệu, không liên quan tới các việc cấu hình, cài đặt, tinh chỉnh tham số…

Thông tin quản trị Database (phần 1)

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các câu lệnh quản trị Database trên các Hệ Cơ sở dữ liệu 1. Kiểm tra dung lượng Tablespace Oracle Câu lệnh truy vấn kiểm tra dung lượng trên 90% của tất cả Tablespace trên Database. SELECT * FROM ( — Permanent and Undo Tablespaces SELECT A.TABLESPACE_NAME, 100…

Thiết kế partition sai, hệ thống Core banking bị treo CPU 99% và tôi đã xử lý bằng chấm nhẹ như thế nào?

BÀI VIẾT NÀY TÔI SẼ CHIA SẺ MỘT KINH NGHIỆM THỰC TẾ KHI TỐI ƯU CORE BANKING: SỬ DỤNG KỸ THUẬT PARTITION CHO TABLE LỚN NHƯNG KHÔNG HỢP LÝ DẪN ĐẾN HỆ THỐNG BỊ “TREO” Lần đầu tiên tối ưu Core banking của tôi đó là nhiệm vụ tối ưu Cơ sở dữ liệu Core…

Case Study tối ưu sử dụng Partition và Index để tối ưu câu lệnh từ 30 phút xuống còn 0.01s như thế nào?

Đây là một bài toán tối ưu thực tế , tôi đã áp dụng kỹ thuật tối ưu này cho rất nhiều doanh nghiệp lớn: hệ thống Core chứng khoán, cơ sở dữ liệu core billing của đơn vị viễn thông lớn, hệ thống của ngân hàng… Bạn có thể xem danh sách các dự…

UNION – Tự học SQL cơ bản (phần 7) – Kết hợp dữ liệu từ các câu lệnh truy vấn trong SQL

UNION – Tự học SQL cơ bản (phần 7) – Tổ  hợp dữ liệu từ các câu lệnh truy vấn trong SQL Trong bài viết thứ 7 của Chương trình tự học SQL cơ bản, anh em sẽ được tìm hiểu với các nội dung sau: Cách thức tổ hợp dữ liệu từ các câu…

JOIN – Tự học SQL cơ bản (phần 6) – Tổ hợp dữ liệu từ nhiều bảng trong SQL

JOIN – Tự học SQL cơ bản (phần 6) – Tổ hợp dữ liệu từ nhiều bảng trong SQL Trong bài viết thứ 6 của Chương trình tự học SQL cơ bản, anh em sẽ được tìm hiểu với các nội dung sau: Cách truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng trong SQL. 1. Tổ…

GROUP BY – Tự học SQL cơ bản (phần 5) – Gộp nhóm các bản ghi trong câu lệnh SQL

GROUP BY – Tự học SQL cơ bản (phần 5) – Gộp nhóm các bản ghi trong câu lệnh SQL Trong bài viết thứ 5 của Chương trình tự học SQL cơ bản, anh em sẽ được tìm hiểu với các nội dung sau: Aggregate Function trong SQL Gộp nhóm dữ liệu với GROUP trong…