ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Bật giao diện cài đặt Oracle database 100% thành công (dbca, netca, ./runInstaller…)

Mở đầu : Trong quá trình cài đặt, triển khai Oracle Database bạn cần thực hiện bật giao diên để thực hiện cấu hình. Bạn có thể dùng các công cụ hỗ trợ xshell, Mobaxterm,.. Trong bài viết này tối sẽ hướng dẫn bạn bật giao diện bằng công cụ Puty 100% thành công một cách dễ dàng. Hy vọng sẽ hữu ích cho bạn !!

Bước 1: Cần download công cụ cần thiết phục vụ cho việc bật giao diện

– Xming – Công cụ hỗ trợ display: https://sourceforge.net/projects/xming/files/

Bước 2: Thực hiện cấu hình Xming đã download

– Tại ô tìm kiếm window tìm, mở ứng dụng xlaunch
– Trên cửa sổ setting chon Multiple windows và cài đặt Display number là 0 -> NEXT
– Tiếp tục chọn start no client -> next
– Chọn clipbroad -> next
– Cuối cùng chọn finish

Bước 3: Cài đặt Puty

– Tại cửa sổ kết nối sau khi nhập thông tin đăng nhập rồi chọn:
Connection -> ssh ->Auth -> x11
– Tích chọn enable x11 forwarding – > x display location điền :0.0 -> open
– Connect vào hệ thống bằng user cấu hình display ở đây mình sử dụng user oracle.
Kiểm tra: Thực hiện kiểm tra thử display bằng câu netca, dbca thành công.
Views: 173

  Câu hỏi bảo mật

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Ask ChatGPT
  Set ChatGPT API key
  Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.